Huurderskoepel Laurentius

De Huurderskoepel Laurentius (HKL) is een onafhankelijke vereniging waar alle huurders van Laurentius (gratis) lid van kunnen worden.

Doelstelling

De HKL behartigt de belangen van alle huurders van Laurentius; zij is de huurdersorganisatie waarmee wij op grond van de Wet op het overleg huurders verhuurder overleggen over ons beleid en beheer. Wij informeren de HKL, overleggen waar nodig en vragen om advies.

Leden en bestuur

  • Mevrouw Jeanne Klip (voorzitter)
  • De heer Wim Rijvers (penningmeester)
  • Mevrouw Conny van der List (secretaris)

Meer informatie over de vereniging vindt u op de website van de Huurderskoepel Laurentius.

De Huurderskoepel is nog op zoek naar nieuwe leden en naar nieuwe bestuursleden. Bent u geïnteresseerd? Meld u aan via het volgende formulier: 

Gezamenlijke Huurderskoepels Breda

De HKL maakt samen met de Bewonersplatform WonenBreburg, Centrale Huurdersvereniging Alwel deel uit van de Gezamenlijke Huurderskoepels Breda (GHK). Zij komen op voor de belangen van 22.500 huurders.

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.